Česká whisky

Postup výroby whisky GOLDCOCK je obdobný jako u tradiční whisky, zároveň se však pyšně hlásí ke svému původu.
K jejím ingrediencím patří výhradně suroviny pocházející z České republiky a také proces zrání probíhá převážně v sudech vyrobených moravskými bednáři.

1.

Pouze z lokálních surovin

Whisky Gold Cock se začala vyrábět v období normalizace s cílem konkurovat destilátům západních mocností, a tak se na její výrobu vcelku logicky používaly výhradně suroviny pocházející z tehdejšího Československa. Základ tvořil ječmen sklizený na Hané, jenž se zpracovával v bruntálské sladovně. Pokud se nakuřoval, tak rašelinou ze severních Čech, přesněji z naleziště u Hory Svatého Šebestiána. Pro kvašení se používalo obyčejné droždí a voda pocházela z hlubokých podzemních studní v podhůří Jeseníků. Už když v roce 2005 získala ochranné známky na značku Gold Cock, část původní technologie a zásoby destilátu v sudech společnost Rudolf Jelínek, měla v plánu produkci whisky obnovit a o tři roky později tak i učinila. Cílem od samého počátku bylo navázat na původní výrobu v Těšeticích, nikoliv začít vyrábět úplně nový destilát pod starým jménem. S tím jde samozřejmě ruku v ruce i snaha se, co nejvíce to jde, držet původních postupů a surovin. Sladinka se tak i dnes do Vizovic vozí ze sladovny v Bruntále, proces kvašení rozbíhá obyčejné droždí a voda pochází z místních zdrojů a upravuje se pomocí reverzní osmózy.

2.

Od obilného zrna po sladinku

Sladovna Bruntál je místo, z nějž dýchá tradice a historie. Sladinka pro whisky Gold Cock se zde vyrábí stále stejnými postupy jako před čtyřmi desítkami let. Ředitel sladovny Ing. Pavel Vavřík se spolu se svým týmem pro whisky z Vizovic nadchl natolik, že se nebrání ani různým experimentům s obilím či rašelinou. Základem je ale samozřejmě ječmen, v Bruntále pracují s různými odrůdami, jako jsou Bojos, Laudis, Malz či Overture. Prvním krokem při zpracovaní ječmene je sladování, které sestává z máčení obilného zrna, jež zabere 36–72 hodin, a klíčení, které trvá od čtyř do šesti dnů, během nichž se na humnech rozložené obilí vždy dvakrát denně obrací. Výsledkem je tzv. zelený slad, jenž putuje na hvozd, kde se suší a nakuřuje. Má-li být výsledkem nakouřená chuť, přidává se při hvozdění do ohně rašelina. Bruntálské sladovně ji dodává společnost Rašelina Soběslav, jež je přímým nástupcem někdejšího dodavatele. Hvozděný slad určený pro výrobu whisky Gold Cock se rozemele na hrubou drť zvanou šrot, který se nejprve zahřívá na kontrolované teploty, čímž se škrob pomocí enzymů, vzniklých ve sladu při klíčení, rozštěpí na jednoduché cukry a ty se pak vyplaví do sladinky.

3.

Z kvasné kádě do destilačního kotle

Hotová sladinka se z Bruntálu převáží do Vizovic, kde se odehrávají všechny následné výrobní kroky. Prvním z nich je kvašení neboli fermentace. V nerezových kvasných nádržích se do sladinky přidá obyčejné droždí, které spustí proces přeměny cukrů na etanol a oxid uhličitý. Fermentace probíhá při teplotě kolem 22 °C a trvá zhruba 72 hodin. Výsledkem je tzv. břečka, jež má kolem 5–10 % alkoholu a velmi trpkou chuť a je vstupní surovinou pro destilaci. V destilačním kotli se postupně ohřívá, a protože etanol má nižší bod varu než voda, odpaří se rychleji. Vzniklé páry se srážejí a výsledkem je kýžený destilát, z nějž se musí odstranit úkap a dokap, ponechá se pouze jeho srdce. Ve vizovické palírně se pro destilaci whisky Gold Cock používají destilační přístroj značky Arnold Holstein o objemu 1500 l. Jde o dvojstupňový proces, po první destilaci má destilát zhruba 25 % alkoholu, po té druhé už kolem 64 %. Následně putuje do sudů, kde se z něj postupem času stane whisky. Od roku 2008, kdy se ve Vizovicích z produkcí whisky Gold Cock začalo, se výroba postupně navyšovala, v současnosti se ročně do sudů ukládá kolem 20 000 l destilátu.

4.

Sudy i od moravských bednářů

Ke zrání whisky Gold Cock se používají sudy z několika zdrojů. V první řadě jde o sudy z Těšetic a Dolan o objemu 260–290 l, které jsou buď ještě v původním stavu, nebo už byly repasovány. Vyrobené jsou z evropského zimního dubu a všechny do jednoho jsou silně vypálené. Ty už ale samozřejmě dávno nestačí, doplnit je bylo potřeba o sudy nové, které společnosti Rudolf Jelínek dodává bednářství Bařina z Čejkovic a dříve také bednářství Fryzelka z Valašských Klobouků. Jejich objem se pohybuje mezi 220 a 280 l, vyrobeny jsou z evropského zimního dubu a jejich vnitřní strana je silně vypálená. Své uplatnění ve vizovických zracích skladech nalezly také sudy po bourbonu zakoupené od Heaven Hill Distilleries. Jsou z amerického bílého dubu, jejich objem se pohybuje kolem 200 l a zatím posloužily například ke zrání žitné nebo extra nakouřené single malt whisky. Opomenout nelze ani experimenty s dozráváním whisky v sudech po ovocných destilátech, ale také po červeném víně odrůdy Pinot noir. Vybrané edice whisky Gold Cock do láhví putují v sudové síle, vlajková loď palírny, jíž je single malt Gold Cock 10 y. o., se však s odkazem na rovnoběžku protínající Vizovice ředí na 49,2 % alkoholu.